ROBNO KNJIGOVODSTVO

Osnovna verzija kase za rad u malim prodavnicama.Program Kasa radi samostalno na jednom računaru i za izlaz koristi fiskalne uredjaje Galeb f-550 i HCP Best.

DETALJNIJE:

Robno knjigovodstvo je deo paketa HELIA i omogućava obradu dokumentacije potrebne za vođenje veleprodaje ili maloprodaje.
Vizuelno i funkcionalno program je rađen da bude što prijatniji i jednostavniji za rad. Sadrži sve funkcija za potpunu obradu dokumentacije, a pored izveštaja obogaćen je i statistikom. Moguće je pratiti rad u više objekata. Postoji i opcija koja omogućava i rad prilagođen knjigovodstvenim agencijama.

Program može da radi samostalno ili zajedno sa kasom i finansijskim knjigovodstvom ili prostim knjigovodstvom.

Neke od mogućnosti programa su:

izdavanje devizne fakture

Prećenje artikala po odeljenju, klasi, grupi i podgrupi

Automatsko učitavanje srednjeg kursa evra iz NBS

isporuka robe kupcu na definisana mesta isporuke

Tekstualne stavke u fakturi

Predefinisani tekstovi napomena u fakturi

Praćenje faktura po kupcu i sumarnog prometa po vrstama robe za kupca

Finansijska statistika prodaje po mesecima i dospeće po valutama faktura.

SNAPSHOTsProgram vam nudi sledeće opcije:

Šifarnici:

 • Objekti
 • Poreske stope
 • Jedinice mere
 • Klasifikacija
 • Robne grupe
 • Artikli
 • Mesta isporuke
 • Definisanje teksta na dnu računa
 • Poslovni partneri
 • Banke
 • Kursne liste

Dokumenta:

 • Popis
 • Početno stanje
 • Kalkulacija
 • Predračun kupcu
 • Račun kupcu
 • Avansni račun
 • Račun kase
 • Povratnica dobavljaču
 • Povratnica kupca
 • Prenosnica
 • Nivelacija
 • Otpis
 • Promena robnog stanja
 • KEPU knjiga

Izveštaji:

 • Stanje robe
 • Stanje robe na dan
 • Stanje robe po dobavljačima
 • Spisak robe za nabavku
 • Kartica artikla
 • Pregled pazara prodavnice
 • Analitički pregled prodaje na dan
 • Sintetički pregled prodaje za period
 • Konsignacioni promet

Servisi:

 • Bekap podataka
 • Optimizacija baza

 

Tehnički podaci

Pri radu program koristi besplatnu SQL bazu HiperFile.
Program je kompitabilan sa Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8
Za rad je potreban ekran minimalne rezolucije 1024 x 768px