BESPLATNI PROGRAMI

Na ovim stranicama možete da preuzmete besplatne programe koji će Vam, sigurni smo, poslovanje učiniti bar malo komfornijim i lakšim.

 

 

Ispis broja slovima

Namena programa je da uneti broj ispiše slovima. Prilikom kucanja u polje Iznos tekst se odmah pojavljuje u polju Slovima. Istovremeno tekst je odmah prebačen i u Clipboard tako da je dovoljno uraditi PASTE ili CTRL+V i tekst će biti postavljen na izabrano mesto.

Kalkulator kontrolnog broja

Služi za izračunavanje kontrolnog broja po modelu 97 kod uplate javnih prihoda za PIB i JMBG. Program sadrži kompletan spisak opština. Po izračunavanju poziv na broj je odmah prebačen u Clipboard.

 

 

Bar kod generator

Na osnovu unetog broja program generiše bar kod.
Moguće je generisati kodove za EAN 13 , CODE 39 i QR CODE.
Prilikom formiranja QR koda se bira koja je vrsta u pitanju (SMS, URL, E-mail...)
Formirani kod se može snimiti u JPEG formatu, na disku c:\
Takodje kod se može odštampati na printeru.